SZYDŁOWIEC, POLSKA SZYDŁOWIEC, POLSKA

Zamek w Szydłowcu

22 kwietnia, w siedzibie ekspozycji Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, otwarta została wystawa „Zamek w Szydłowcu. Wokół mecenatu dawnych właścicieli”. Jest to pierwsza stała ekspozycja związana z historią szydłowieckiego zamku, prezentowaną w jego wnętrzach. Do oświetlenia gablot muzealnych użyto systemu oświetleniowego LED Track 24V firmy HERA z reflektorami LED Track Point S oraz Track Spot.

Zamek w Szydłowcu, wzniesiony na sztucznie usypanej wyspie w rozlewisku rzeki Korzeniówki, jest jedną z najpiękniejszych wczesnorenesansowych rezydencji magnackich. Zamek został wybudowany w XV wieku przez Stanisława Szydłowieckiego, był rezydencją rodu Szydłowieckich, Radziwiłłów oraz księżnej Anny Sapieżyńskiej. W połowie 2021 roku zakończono prace adaptacyjne pomieszczeń zlokalizowanych w najstarszej części zamku, wzniesionej w latach 1470–1480. Celem prac było przystosowanie tych pomieszczeń do celów wystawienniczych. W pomieszczeniach odtworzono wystrój wnętrz z czasów późnego gotyku i wczesnego renesansu, w tym także wykonano rekonstrukcję posadzki bazując na oryginalnych terakotowych płytkach, będących w zbiorach muzeum. Nowa wystawa stała została zaprojektowana przez firmę DS STUDIO Damian Szulc z Warszawy.

W 3 komnatach, ozdobionych stropem belkowo-kasetonowym (częściowo rekonstruowanym), zlokalizowana została wystawa stała „Zamek w Szydłowcu. Wokół mecenatu dawnych właścicieli” przedstawiająca w multimedialnej i ikonograficznej oprawie aktywności rodów magnackich związanych z Szydłowcem. W pierwszej sali - Komnacie Sacrum, zwiedzający mogą zapoznać się z darami fundacji Szydłowieckich i Radziwiłłów dla kościoła w Szydłowcu oraz obejrzeć filmy o fundacji Szydłowieckich i Radziwiłłów. W kolejnej sali – Komnacie Profanum (Komnata Szydłowieckich) znajduje się ekspozycja poświęcona działalności fundacji Szydłowieckich dla zamku i osobistym (m.in. kronika rodu Szydłowieckich oraz kopia zbroi maksymiliańskiej). Natomiast w ostatniej sali – Komnacie Radziwiłłów można obejrzeć m.in. portrety, grafiki, kafle, detale kamieniarskie i dokumenty.

Wszystkie eksponaty prezentowane są w nowych gablotach, wykonanych przez firmę Porsa Systemy Meblowe – Grupa Vitrum. Do oświetlenia eksponatów w gablotach wybrany został system oświetleniowy niemieckiej firmy HERA – LED Track 24V wraz z miniaturowymi reflektorkami LED Track Point S oraz reflektorami Track Spot. W celu nadania kameralności całej wystawy i dostosowaniu oświetlenia ekspozycyjnego do jej klimatu, zastosowano system oświetleniowy w kolorze czarnym, a oprawy oświetleniowe zostały wyposażone w źródła LED o ciepłej barwie światła (3000 K).

Niskonapięciowe szynoprzewody Track 24V zostały zamontowane pionowo w tulejkach montażowych, w podstawie gabloty. Do szynoprzewodów zamontowano reflektorki LED Track Point S 1,5 W, o strumieniu świetlnym 80 lm, ze źródłem LED w temperaturze barwowej 3000 K i wysokim wskaźniku oddawania barw Ra > 90. Reflektory LED Track Point S wyposażone są w wymienną soczewkę 10° i dodatkowo w soczewkę 30° (soczewki można łatwo wymieniać dostosowując rozsył do aktualnej ekspozycji). Sam reflektor jest mocowany do szynoprzewodu za pomocą adaptera z blokadą pozycji. Po odblokowaniu, reflektor można dowolnie przesuwać wzdłuż całego słupka z szynoprzewodu, aby idealnie dopasować jego lokalizację do ekspozycji w gablocie. Obrót o 350° i możliwość regulacji główki reflektora o 90° umożliwia precyzyjne ukierunkowanie światła na eksponat.

W przypadku większych eksponatów, gdzie wymagana była większa plama światła lub bardzo precyzyjny rozsył, w szynoprzewodach zainstalowane zostały reflektory Track Spot 7,7 W z regulowanym kątem rozsyłu od 10° do 40°. Reflektory Track Spot są częścią tego samego systemu oświetleniowego i mogą być instalowane w tych samych szynoprzewodach Track 24V co reflektorki LED Track Point S. Dzięki temu możliwe było zastosowanie obu typów reflektorów w jednej gablocie, bez konieczności użycia dodatkowego osprzętu. Reflektor Track Spot jest wyposażony w adapter z potencjometrem, który pozwala na regulację strumienia świetlnego, tak aby dostosować natężenie oświetlenia dla każdego eksponatu do wymogów konserwatorskich. Obrót o 355° i możliwość regulacji główki reflektora o 90° umożliwia precyzyjne ukierunkowanie światła na eksponat. Natomiast płynna zmiana kąta rozsyłu z 40° do 10° pozwala na precyzyjne ustawienie wymaganej plamy światła dla każdego eksponatu. Reflektory są wyposażone w źródło LED w temperaturze barwowej 3000 K i wysokim wskaźniku oddawania barw Ra > 90. Strumień światła o wartości 308 lm może być regulowany za pomocą potencjometru wbudowanego w adapter reflektora. Także w tym przypadku, reflektor Track Spot jest mocowany do szynoprzewodu za pomocą adaptera z blokadą pozycji, i po odblokowaniu reflektor można dowolnie przesuwać wzdłuż całego słupka z szynoprzewodu.

Mamy nadzieję, że ta nowa wystawa przybliży zwiedzającym niezwykle ciekawą historię Zamku w Szydłowcu oraz jego właścicieli. Serdecznie zapraszamy do jej odwiedzenia.

Dziękujemy firmie Porsa Systemy Meblowe – Grupa Vitrum za udostępnienie zdjęć.

pokaż więcej
Newsletter
zapisz się

Kontakt

KRULEN TECHNIKA ŚWIETLNA Sp. z.o.o.
Czynne: poniedziałek - piątek 08:00 - 16:00
T.+48 22 616 60 54
T.+48 22 616 62 73