Projektowanie

  • Projektowanie oświetlenia

   Projektowanie oświetlenia to kompleksowy proces mający na celu uzyskanie wysokiej jakości oświetlenia, które spełnia oczekiwania użytkownika, a także jest zgodne z obowiązującymi normami, wymaganiami i zaleceniami oświetleniowymi.

   Podstawowym celem projektu oświetlenia jest określenie typów opraw oświetleniowych, rodzajów źródeł światła, liczby opraw oraz ich optymalnego rozmieszczenia, a także sposobu konserwacji oświetlenia. Tylko fachowa wiedza projektanta oświetlenia z zakresu techniki świetlnej oraz jego doświadczenie gwarantuje uzyskanie pożądanych efektów oświetleniowych.

   Prace nad projektem oświetlenia rozpoczynamy od fazy planowania, a więc określamy główne cele projektowe, preferencje klienta, a także dokonujemy analizy obiektu i potrzeb oświetleniowych. Określony zostaje także budżet. W kolejnym etapie formułujemy wymagania projektowe i oświetleniowe. Na podstawie otrzymanych danych tworzymy koncepcję oświetlenia i dobieramy oprawy oświetleniowe, ich rodzaj, moc źródeł światła, sposób dystrybucji światła oraz wybieramy ich optymalną lokalizację.

   Oczywiście inne cele stawiane są przy projektowaniu oświetlenia w muzeum, galerii, butiku, a inne dla obiektów przemysłowych, czy też infrastruktury kolejowej. I nie odnosi się to tylko do wymogów oświetleniowych, czy określonych warunków środowiskowych panujących na danym obszarze. Projektując oświetlenie w muzeum lub galerii szczególną wagę przykładamy do atmosfery, jaka ma panować w danym pomieszczeniu, wymogów konserwatorskich związanych z oświetlanymi dziełami sztuki, a także do oczekiwań użytkownika w stosunku do sprzętu oświetleniowego i jego integracji np. z systemem sterowania.

   Projektując oświetlenie w chłodni skupiamy się na normach oświetleniowych, zapewnieniu bezpieczeństwa pracy oraz na doborze opraw oświetleniowych, które będą pracować bezawaryjnie w temperaturze do -50°C i zapewnią niskie koszty utrzymania oraz konserwacji. Natomiast projekty oświetlenia obiektów kolejowych wymagają od projektanta szczególnie dużego doświadczenia i zaawansowanej wiedzy technicznej. Normy jakościowe dotyczące oświetlenia kolejowego są bardzo rygorystyczne ze względu na jego kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. Projekt stacji kolejowej, dworca autobusowego czy też metra, jest tworzony, mając na uwadze długoletnią eksploatację (20 – 30 lat), pracę 24 h/dobę oraz duże natężenie ruchu pasażerskiego. Oświetlenie kolejowe musi być niezawodne, począwszy od źródeł światła aż po wszystkie komponenty opraw. Dodatkowym wymogiem jest dostosowanie się do projektu architektonicznego i możliwości technicznych bezpiecznej lokalizacji opraw oświetleniowych.

   Projektując oświetlenie zawsze spełniamy oczekiwania naszych klientów, uwzględniając obowiązujące normy, wymagania i zalecenia oświetleniowe. Nigdy nie zapominamy, iż końcowym i najważniejszym kryterium oceny projektu są subiektywne wrażenia użytkowników.

   pokaż więcej
   • Schemat procesu projektowania oświetlenia

    W naszej pracy wspomagamy się profesjonalnymi programami do projektowania oświetlenia: Relux oraz Dialux.

   • Relux

    Relux pozwala na wyznaczenie rozkładów natężenia oświetlenia i luminancji na wszystkich płaszczyznach pomieszczenia. Możliwe jest dowolne kształtowanie rozpatrywanych pomieszczeń. Dzięki szeregowi podstawowych obiektów symulowana może być zabudowa i aranżacja wnętrz. Dostępnych jest wiele form ilustrowania wyników: tabele, skala szarości, izolinie. Elementy prostej wizualizacji pomagają natomiast przedstawić uzyskiwane rezultaty.

   • Dialux

    Dialux posiada wszystkie możliwości omówionych powyżej aplikacji. Dostępnych jest wiele funkcji ułatwiających prace projektowe oraz pozwalających na wykonanie precyzyjnych obliczeń fotometrycznych. Wśród wszystkich dostępnych programów obliczania oświetlenia Dialux oferuje rozwinięty interfejs graficzny, co pozwala na prezentowanie uzyskanych wyników w postaci trójwymiarowych wizualizacji.

  • Projektowanie iluminacji

   Oddzielnym zagadnieniem jest projektowanie iluminacji. Projekt iluminacji ma na celu eksponowanie obiektów architektonicznych w porze nocnej. Fenomen iluminacji polega na tym, iż pozwala na nowo odkrywać piękno oświetlanych budynków. Wynika to z innego, niż w czasie dnia, kierunku padania światła oraz jego ilości. Operując światłem elektrycznym oświetlamy obiekt inaczej, zupełnie inne jego elementy zostają rozświetlone, a gdzie indziej powstają cienie. Mamy również możliwość eksponowania tylko fragmentów elewacji. Koncentrujemy uwagę obserwatora na wybranych elementach, pozwalając aby inne pozostały nieoświetlone. Projektując iluminację używamy profesjonalnego programu Autodesk 3ds Max Design. Jest to program do realizowania trójwymiarowych foto realistycznych wizualizacji, a więc realistycznego odtworzenia obiektu w przestrzeni wirtualnej komputera. Dokonuje się jej na podstawie stworzonego modelu geometrycznego. Dzięki postępowi technicznemu możliwa jest dziś symulacja emisji światła z opraw oświetleniowych i jego oddziaływania z powierzchniami oświetlanymi. Efekty uzyskane na drodze wizualizacji są niemal identyczne z rzeczywistymi. Wizualizacja komputerowa wymaga od projektanta wszechstronnej wiedzy, nie tylko w zakresie techniki świetlnej, lecz również w zakresie grafiki komputerowej, modelowania oraz podstaw architektury.

   pokaż więcej
   • Autodesk 3ds max design

    Pracę nad komputerową wizualizacją iluminacji obiektów rozpoczynamy od wprowadzenia do komputera geometrycznego modelu obiektu. Podstawą są plany architektoniczne lub dokładne zdjęcia budynku i wymiary zdjęte z rzeczywistego obiektu, gdy plany są nieosiągalne. W ten sposób tworzymy skomplikowaną siatkę przedstawiającą rozpatrywany obiekt. Kolejnym krokiem projektowania jest stworzenie palety materiałów i przypisanie ich konkretnym elementom budynku. W ten sposób możemy symulować faktury, sposób odbijania światła, przezroczystość lub wzorzystość elementów. W ostatniej fazie projektu powstaje koncepcja iluminacji. Zaawansowane programy symulacji komputerowej pozwalają odwzorowywać w przestrzeni komputera rzeczywiste oprawy oświetleniowe. Pozwala to niemal całkowicie przewidzieć efekty świetlne.

  Newsletter
  zapisz się

  Kontakt

  KRULEN TECHNIKA ŚWIETLNA Sp. z.o.o.
  Czynne: poniedziałek - piątek 08:00 - 16:00
  T.+48 22 616 60 54
  T.+48 22 616 62 73