Otwock, Polska Otwock, Polska

Stacja kolejowa Otwock

W ramach projektu modernizacji linii kolejowej nr 7, który jest jednym z największych projektów w Krajowym Programie Kolejowym, na stacji kolejowej Otwock wybudowane zostały dwa nowe perony kolejowe. Do oświetlenia peronów wybrane zostały oprawy kolejowe JENA LED, posiadające dopuszczenie Spółki PKP PLK S.A. do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Projekt oświetlenia powstał we współpracy z jednostką projektową TDM Projekt z Krakowa, w ramach prowadzonej modernizacji lotu "A" Linii Kolejowej nr 7 (Warszawa Wschodnia – Dorohusk).

Projektując oświetlenie skupiono się na zapewnieniu bezpieczeństwa poprzez stworzenie odpowiednich warunków oświetleniowych dla osób znajdujących się na peronach. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12464-2 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz” zadbaliśmy o uzyskanie właściwego poziomu natężenia oświetlenia Eśr ≥ 50 lx, równomierności oświetlenia Uo ≥ 0,40; zróżnicowania oświetlenia Ud ≥ 1/5, wskaźnika olśnienia (zarówno dla osób na peronie jak i maszynisty kierującego pojazdem szynowym) GRL ≤ 45, przy jednoczesnym zwróceniu szczególnej uwagi na obszary krawędzi peronów.

Wybrano oprawy oświetleniowe LED o odpowiednich rozmiarach oraz wzornictwie, w celu właściwego dopasowania pod względem konstrukcyjnym i architektonicznym do wiat peronowych zaprojektowanych dla tej stacji. Z racji konieczności mocowania opraw przy krawędziach wiat, istotnym elementem był dobór odpowiedniego rozsyłu światłości opraw oświetleniowych.

Oczywiście zastosowane opraw oświetleniowe LED musiały spełniać wymagania techniczne Spółki PKP PLK S.A. dla opraw oświetlenia zewnętrznego LED, posiadających dopuszczenie do stosowania na obiektach kolejowych Spółki.

Do oświetlenia peronu nr 2, dwu-krawędziowego, pod wiatą dwustronną zastosowano 32 oprawy kolejowe JENA LED IP 65 w wersji m1200, ze źródłem LED 31 W, w temperaturze barwowej 4000 K (wskaźnik oddawania barw Ra > 80) i strumieniu świetlnym 4540 lm. Oprawa JENA LED, zgodnie z wymogami kolejowymi, wyposażona jest w klosz wykonany z odpornego na uderzenia poliwęglanu (IK 09), w tym przypadku w specjalnej odmianie PC Tropal® (opalizowany z wysokim współczynnikiem transmisji światła). Wewnętrzny aluminiowy odbłyśnik MIRO-SILVER®, powlekany warstwą czystego srebra, gwarantuje wysoki współczynnik odbicia 98%. Spełnienie założeń projektowych wymagało zastosowanie opraw z rozsyłem średnim. Oprawy wykonane są w II klasie ochronności i mogą pracować w temperaturze otoczenia od -25°C do +40°C. Dodatkowo oprawy zostały wyposażone w okablowanie przelotowe 4 x 1,5 mm².

Do oświetlenia peronu nr 3, znajdującego się pod wiatą jednostronną zastosowano 9 sztuk opraw kolejowych JENA LED IP 65 w wersji m1200 ale ze źródłem LED 24 W i strumieniu świetlnym 3480 lm (temperatura barwowa 4000 K, Ra > 80). Te oprawy także zostały wyposażone w klosz z PC Tropal® (odporny na pękanie), z wewnętrznym aluminiowym odbłyśnikiem MIRO-SILVER® o średni rozsyle światłości. Oprawy wykonane są w II klasie ochronności i mogą pracować w temperaturze otoczenia od -25°C do +40°C. Dodatkowo oprawy zostały wyposażone w okablowanie przelotowe 4 x 1,5 mm².

Oprawy oświetleniowe JENA LED na obu peronach kolejowych wyposażone zostały w układy zasilające DALI, dzięki czemu, w każdej chwili mogą zostać włączone do systemu sterowania oświetleniem.

Oprawy kolejowe JENA LED produkowane są zgodnie z autorskim systemem projektowania oświetlenia „ŚWIATŁO NA PUNKT”. Dla jednej oprawy oświetleniowej, w tej samej długości, możliwy jest wybór kilku wartości strumienia świetlnego. Przewagę metody projektowej „ŚWIATŁO NA PUNKT” wykorzystaliśmy również przy projekcie oświetlenia peronów stacji PKP Otwock. Dzięki możliwości wyboru wartości strumienia świetlnego dla opraw kolejowych JENA LED, dobraliśmy takie wersje opraw, dzięki którym oświetlenie peronów zrealizowane zostało zgodnie z wymaganiami, przy jednoczesnej redukcji zużycia energii do minimum, co przyczyniło się do osiągnięcia wysokiego wskaźnika efektywności energetycznej na poziomie 1,27 W/m²|100 lx.

pokaż więcej
Newsletter
zapisz się

Kontakt

KRULEN TECHNIKA ŚWIETLNA Sp. z.o.o.
Czynne: poniedziałek - piątek 08:00 - 16:00
T.+48 22 616 60 54
T.+48 22 616 62 73