Deklaracje zgodności HACCP dla opraw NORKA

Z przyjemnością informujemy, że oprawy przemysłowe produkowane przez niemiecką firmę NORKA GmbH otrzymały deklaracje zgodności HACCP, potwierdzające ich zgodność z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii w sprawie higieny środków spożywczych, w zakresie opraw oświetleniowych. Certyfikaty zostały wydane przez niezależne biuro rzeczoznawcy Sachverständigenbüro Stefan Tannenberg w Koblencji. Biuro to jest oficjalnie upoważnionym i zaprzysiężonym ekspertem IHK (Izby Przemysłowo-Handlowej) w Koblencji w zakresie higieny pracy i higieny produktów w przemyśle spożywczym.

Oprawy NORKA zostały przebadane i sprawdzone pod względem spełnienia wymagań rozporządzenia nr 852/2004 (HACCP), w sprawie higieny środków spożywczych, Załącznik II, Rozdział I, punkt 2 a, b oraz Rozdział II, punkt 1 c. W załączniku II w/w rozporządzenia przedstawione są ogólne wymagania higieny dla wszystkich przedsiębiorstw sektora spożywczego. W rozdziale I tego załącznika, który ma zastosowanie do wszystkich pomieszczeń żywnościowych (z wyjątkiem pomieszczeń podanych w rozdziale III), w punkcie 2 a i 2 b podane są wymogi dotyczące wyposażenia, wystroju, konstrukcji, rozmieszczenia i wielkości pomieszczeń żywnościowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania właściwej higieny, czyszczenia i dezynfekcji oraz ochrony przed gromadzeniem się brudu i tworzeniem się kondensacji niepożądanej pleśni na powierzchni. Natomiast w rozdziale II w punkcie 1 c podane są szczególne wymagania dla pomieszczeń, w których się przygotowuje, poddaje obróbce lub przetwarza środki spożywcze – w tym sufitów i osprzętu napowietrznego, który musi być zaprojektowany i wykonany w sposób uniemożliwiający gromadzenie się zanieczyszczeń oraz redukujący kondensację, wzrost niepożądanej pleśni oraz strząsanie cząstek.

Deklaracje zgodności HACCP potwierdzające zgodność opraw przemysłowych NORKA z w/w wymaganiami zostały wystawione na oprawy: BITBURG, BITBURG LED, ERFURT, ERFURT LED, VARSOVIA, VARSOVIA LED oraz ZUG i ZUG LED.

pokaż więcej
Newsletter
zapisz się

Kontakt

KRULEN TECHNIKA ŚWIETLNA Sp. z.o.o.
Czynne: poniedziałek - piątek 08:00 - 16:00
T.+48 22 616 60 54
T.+48 22 616 62 73