WARSZAWA, POLSKA WARSZAWA, POLSKA

ALSTOM - oświetlenie kanałów

Warsztat Utrzymania Technicznego ALSTOM dla pociągów Pendolino na Olszynce Grochowskiej w Warszawie został oddany do użytku w kwietniu 2014 roku. Hala warsztatowa, w której pociągi Pendolino przechodzą przeglądy, drobne naprawy i są na bieżąco serwisowane, jest wyposażona w trzy tory utrzymaniowe oraz dwa tory naprawcze. W kanałach montażowych zamontowano oprawy świetlówkowe w wersji T5 2 x 39 W (łączna moc jednej oprawy wg tabliczki znamionowej – 83,4 W) jednego z polskich producentów. Niestety, nie wytrzymały one trudnych warunków technicznych i już po kilku latach użytkowania pojawiły się problemy. Klosze opraw kruszyły się i pękały nawet pod wpływem lekkich uderzeń. Co więcej, świetlówki musiały być często wymieniane, a przez spadek strumienia świetlnego w czasie niedotrzymywane były normatywne wymagania oświetleniowe dla tego typu obiektów. Wysokie koszty eksploatacji oraz konserwacji oświetlenia, a także awaryjność opraw, sprawiły, iż podjęta została decyzja o ich wymianie. Właściwe oświetlenie w kanałach rewizyjnych jest kluczowe przy dokonywaniu napraw i przeglądów pociągów, a tym samym jest podstawą zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom hali warsztatowej, jak i pasażerom korzystającym z pociągów Pendolino. Na początku 2020 roku firma ALSTOM zwróciła się z problemem oświetlenia kanałów do naszej firmy.

Przed przystąpieniem do prac nad tym projektem, odwiedziliśmy centrum serwisowe Pendolino, gdzie dokonaliśmy pomiarów oświetlenia oraz zweryfikowaliśmy stan istniejących opraw oświetleniowych. Na podstawie zebranych wówczas informacji, przystąpiliśmy do prac projektowych. Na wstępie określiliśmy wymagania oświetleniowe, na podstawie normy PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”.

Dla podwozia pojazdu szynowego określiliśmy następujące wymagania:
średnie natężenie oświetlenia Eśr ≥ 300 lx,
równomierność oświetlenia Uo ≥ 0,50;
ujednolicony wskaźnik olśnienia UGRL ≤ 22,
wskaźnik oddawania barw Ra ≥ 60.

W ramach modernizacji oświetlenia założyliśmy wymianę opraw oświetleniowych w stosunku 1:1 i mając to na uwadze dokonaliśmy obliczeń oświetleniowych (wraz z wizualizacją 3D) w celu potwierdzenia spełnienia postawionych wymagań. Oprócz wymagań ilościowych, w postaci odpowiedniego poziomu natężenia oświetlenia i równomierności, zwróciliśmy szczególną uwagę na aspekt jakościowy, dokonując obliczeń wskaźnika olśnienia dla pracowników przebywających w kanale, w trosce o odpowiednią wydolność wzrokową i bezpieczeństwo pracy.

Zaproponowaliśmy firmie ALSTOM oprawy rurowe ZUG LED m600 (18 W, 2930 lm, 4000 K, Ra > 80) niemieckiej firmy NORKA, rekomendowane do oświetlania kanałów rewizyjnych w halach naprawczych taboru kolejowego. Ze względu na większą odporność polimetakrylanu metylu na substancje chemiczne, do tego projektu wybraliśmy wersję oprawy ZUG LED z tubą ochronną wykonaną ze wzmocnionego PMMA Transopal (IK 09). Dodatkowo, tuba oprawy została pokryta powłoką anty-graffiti zwiększającą jej odporność na kwasy, zasady i środki czyszczące. Ze względu na stopień ochrony IP 69K, oprawy mogą być czyszczone myjkami wysokociśnieniowymi.

Wzór oprawy ZUG LED, wraz z różnymi uchwytami mocującymi, został dostarczony do hali warsztatowej i tam przetestowany przez firmę ALSTOM. Oprawa ZUG LED spełniła wszystkie oczekiwania użytkownika, pod względem wytrzymałości na trudne warunki techniczne, jak i efektywności oświetleniowej. Nasz projekt modernizacji oświetlenia kanałów rewizyjnych został zaakceptowany i nowe oprawy kanałowe ZUG LED są montowane w hali warsztatowej, zastępując wadliwe oprawy świetlówkowe. Jesteśmy pewni, że oprawy ZUG LED będą działać w centrum serwisowym pociągów Pendolino bezawaryjnie przez bardzo wiele lat, ponieważ trwałość opraw NORKA jest legendarna. Dodatkowo, wymiana opraw świetlówkowych na oprawy ZUG LED pozwala na uzyskanie dużych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej (78%), co zostało wykazane w projekcie oświetlenia.

pokaż więcej
Newsletter
zapisz się

Kontakt

KRULEN TECHNIKA ŚWIETLNA Sp. z.o.o.
Czynne: poniedziałek - piątek 08:00 - 16:00
T.+48 22 616 60 54
T.+48 22 616 62 73